Cysylltu â Darren

Ffoniwch, ysgrifennwch neu e-bostiwch...

Mae Darren Millar wedi ymrwymo i sicrhau ei fod mor hygyrch â phosibl i bobl leol. Os ydych chi angen help Darren, neu os hoffech chi godi mater gydag ef, mae croeso i chi gysylltu ag ef.

Gallwch gysylltu â Darren yn y ffyrdd canlynol:

Drwy’r post (Cynulliad): Darren Millar AC, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd CF99 1NA

Ffôn: 020 7219 7021

Drwy’r post (Etholaeth): Darren Millar AC, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LJ

Ffôn: 01745 839117 

e-bost: darren.millar@cymru.gov.uk